Thông tin của quý khách hàng khi sử dụng dịch vụ của Ekip Digital

Các thông tin mà Ekip Digital sẽ thu thập của quý khách hàng bao gồm:

  • Tên của quý khách hàng
  • Địa chỉ mail
  • Số điện thoại
  • Địa chỉ mà Ekip Digital có thể liên hệ
  • Và kèm theo là một số thông tin khác mà quý khách hàng tự chủ động cung cấp đến cho Ekip Digital

Tất cả những thông tin liên quan tới quý khách hàng đều sẽ được Ekip Digital lưu trữ lại và chúng tôi cam kết sẽ bảo mật thông tin của quý khách hàng.

Khi quý khách hàng truy cập vào website Ekip Digital thì cũng đồng nghĩa với việc là quý khách hàng đã đồng ý với Chính sách bảo mật này của chúng tôi.

Thu thập thông tin của quý khách hàng

Mỗi khi quý khách hàng truy cập vào website của chúng tôi thì chúng tôi sẽ sử dụng một cơ chế để đánh dấu trong trình duyệt mà quý khách hàng sử dụng. Với cơ chế đánh dấu này sẽ có thể nâng cao tính trải nghiệm của quý khách hàng lên mức cao hơn. Và nếu như quý khách hàng không muốn để việc này xảy ra thì có thể tắt tính năng Cookies này trên trình duyệt của quý khách.

Ekip Digital sẽ không bao giờ thu thập những thông tin liên quan đến quý khách hàng bất kể vì lý do gì. Chỉ khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ và chủ động cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến việc sử dụng dịch vụ ở trên Ekidp Digital.

Về vấn đề lưu trữ thông tin của quý khách hàng

Chúng tôi sẽ không bao giờ lưu trữ thông tin của quý khách hàng, chỉ trừ trường hợp khách hàng đã sử dụng dịch vụ của Ekip Digital chúng tôi mà thôi.

Dữ liệu của quý khách hàng sẽ được Ekip Digital lưu trữ lại cho đến khi nào quý khách hàng ngưng sử dụng dịch vụ hoặc chính quý khách hàng yêu cầu xóa dữ liệu đi.

Về vấn đề việc sử dụng thông tin của quý khách hàng

Chúng tôi sẽ sử dụng những thông tin mà quý khách hàng đã để lại để dễ dàng hỗ trợ dịch vụ trong thời gian mà quý khách hàng sử dụng dịch vụ tại Ekip Digital.

Cùng lúc đó cũng sẽ dùng nó vào việc theo dõi các lưu lượng người dùng thay đổi trên website của chúng tôi.

Chúng tôi xin cam kết rằng sẽ không bao giờ gửi những thư quảng cáo, liên quan đến dịch vụ của những bên thứ ba khác đến với quý khách hàng.

Chúng tôi xin cam kết sẽ ngừng ngay việc gửi các thông báo về các chương trình khuyến mãi hay quảng bá dịch vụ của chúng tôi đến quý khách hàng nếu như quý khách hàng từ chối nhận thông tin.

Chúng tôi xin cam kết sẽ không bao giờ cung cấp các thông tin liên quan đến quý khách hàng đến nhưng bên thứ ba nào khác

Thay đổi dịch vụ

Ekip Digital sẽ có thể thay đổi những chính sách này trong thời gian sắp tới mà không cần phải thông báo đến cho người dùng, quý khách hàng. Tuy nhiên nếu xảy ra điều gì bất lợi cho quý khách hàng trong việc thay đổi chính sách thì chúng tôi sẽ gửi thông tin qua email cho quý khách hàng biết được.